Monitoring a nadradené riadenie kompresorovne

Air Energy Management System, skrátene AIRMAN, je energetický systém zameraný na kontinuálne monitorovanie ekonomiky stlačeného vzduchu a vo svojej najvyššej verzii aj prediktívneho nadradeného riadenia kompresorov. Jeho hlavnou úlohou je znižovanie nákladov na výrobu a dopravu stlačeného vzduchu a poskytovanie dát na zavádzanie opatrení vedúcich k úsporám. Systém zároveň umožňuje výstup dát o stlačenom vzduchu a jeho nákladoch pre nadradené systémy energetického manažmentu.

systém AIRMAN

Znížte náklady na stlačený vzduch.

Kontinuálne monitorovanie ekonomiky stlačeného vzduchu. Prediktívne nadradené riadenie.

dashboard AIRMAN

Kľúčové funkcie systému

Dashboard
Servis
Notifikácie
Ekonomika stlačeného vzduchu
Rozvod stlačeného vzduchu
Reporty
Nadradené riadenie

nadradené riadenie kompresorovne

Celkovú účinnosť kompresora znižuje neefektívne riadenie, a to až o 50 %.

Riešením je prediktívne nadradené riadenie kompresorovne, kedy systém meria tlak priamo na vzdušníku alebo na technológii. Všetky kompresory sú tak riadené jedným tlakom, nie je potrebná rezerva pre kaskádové riadenie a jeho straty.

Systém je schopný z hodnôt minulých stavov sa učiť a predikovať budúci vývoj, a tým spúšťať iba tie kompresory, ktoré sú na dosiahnutie požiadavky stlačeného vzduchu potrebné.

nadradené riadenie kompresorovne

Seminár

Ekonomika výroby
a spotreby stlačeného vzduchu

Zaujíma vás, ako znížiť náklady na stlačený vzduch?

Pozývame vás na odborný seminár zameraný na ekonomiku výroby a spotreby stlačeného vzduchu.

29. 5. 2024
Kompresory PEMA - Matějkova 2268, Pelhřimov