AIRNET – elegantný vzhľad a minimálny tlakový spád

Jedna z posledných realizácií rozvodov stlačeného vzduchu zo systému AIRNET prebehla v servisnej dielni autosalónu v Průhoniciach.

Vo firme, ktorá sa zaoberá predajom a opravami elektromobilov, boli už na začiatku kladené najprísnejšie nároky ako na kvalitu, tak aj na vizuálne prevedenie. Práve náš systém je vďaka svojmu vzhľadu (modré lakované potrubie s polymérovými tvarovkami) vhodný pre showroomy, salóny a iné viditeľné miesta či lokácie. Elegantný vzhľad dopĺňajú aj ideálne vlastnosti materiálu na distribúciu stlačeného vzduchu. Hliník má ako materiál veľmi nízky faktor trenia, vďaka čomu je odpor prúdenia vzduchu menší ako pri iných materiáloch. Prevádzkovanie hliníkového rozvodu vzduchu je preto aj ekonomicky výhodnejšie.