Generálna oprava kompresora Atlas Copco GA 400 W

V marci roku 2023 prebehla generálna oprava kompresora Atlas Copco GA 400 W. Jednalo sa o kompresor s dvoma skrutkovými elementmi a vodným chladením. Kompresor mal prebeh približne 90 000 mth a bola to už aj druhá generálna oprava tohto stroja.

Demontáž hlavných častí kompresora prebiehala na mieste u zákazníka pomocou špeciálneho portálového žeriava. Následne boli hlavné časti prevezené na servisnú dielňu, kde prebehla ich repasia.

Pri generálnej oprave prebehlo preložiskovanie oboch elementov, hlavného hnacieho motora a výmena všetkých ostatných opotrebiteľných prvkov. Po dokončení opravy a riadnom odskúšaní bol kompresor odovzdaný a je pripravený na prevádzku ďalších 40 000 mth pri vykonávaní pravidelných servisov.