Kontajnerová kompresorová stanica do elektrárne Dukovany | Kompresory PEMA

Kontajnerová kompresorová stanica do elektrárne Dukovany

V rámci renovácie technických prvkov v jadrovej elektrárni Dukovany sme navrhli kontajnerové riešenie mobilnej kompresorovej stanice a úpravne stlačeného vzduchu. Pre vykonávané aplikácie je nutná vysoká kvalita a jeho čistota. Vzduch sa zaručenou kvalitou po stránke obsahu olejov, vody a pevných nečistôt tu slúži k plazmovému nanášanie žiarovo striekaných kovových alebo keramických povlakov špičkovej kvality, čím je opravovaná súčasť opäť vrátená do používania v pôvodných alebo i vylepšených vlastnostiach a tým je aj predĺžená jej životnosť.

Samotná konštrukcia rámu kontajnera je navrhnutá ako samonosná s možnosťou transportu žeriavom alebo vysokozdvižným vozíkom. Obe časti konštrukcie sú vzhľadom na nedostatok priestoru v JE Dukovany navrhnuté na poschodie na seba. Do budúcnosti po ich odsťahovaní mimo elektráreň je počítané aj s možným zateplením a použitím ako samostatne stojace kontajnery do vonkajšieho prostredia. Pre tento prípad sa počíta s dodatočné vybavenie riadenou vzduchotechnikou pre odvetranie.

Obe časti sú prepojené flexibilné vzduchovou hadicou, však každá časť môže byť prevádzkovaná aj úplne samostatne, ako kompresorovňa, tak i úpravňa vzduchu.

 

Kontejnerová kompresorová stanice

Hlavné časti zostavy technológie sú kompresor, sušička vzduchu, filtrácia, vzdušníky, katalytická a karbónová filtrácie. Zariadenie je celé koncipované tak, aby vo všetkých bežných prevádzkových prípadoch bola dodržaná kvalita čistoty vzduchu na výstupe v hodnotách 1.3.1 podľa normy ISO 8573.