Nadradený systém Atlas Copco ES - skúsenosť z praxe

Vykonali sme meranie štyroch 90kW dvojpolohových kompresorov v jednej strojárskej firme.

Zistili sme, že kompresory v trojsmennej prevádzke sú vyťažené približne na 80 %, pričom za rok vyrobí asi 30 mil. Nm3 vzduchu.

Súčasná cena výroby 1 Nm3 vzduchu činí 0,4 Kč, čo znamená, že firma ročne zaplatí cca 12 mil. Kč za elektrickú energiu vynaloženú na výrobu vzduchu.

Vzhľadom na to, že chod kompresorov sa riadia iba nastavenú kaskádou tlakov, je zhruba 20 % tejto energie vynaložilo na odľahčené stavy kompresorov. Túto zbytočne vynaloženú energiu možno zredukovať inštaláciou nadradeného systému, ktorý riadi chod kompresorov pomocou vlastnej inteligencie a tlakových snímačov rozmiestnených vo výrobe.

Odľahčené stavy nemožno úplne eliminovať, avšak sa predpokladá ich zníženie minimálne o polovicu, čo by znamenalo ročnú úsporu 1,2 mil. Kč.

Ďalším ekonomickým prínosom tohto riešenia je zníženie priemerného tlaku v systéme vďaka zúženie regulačného pásma. Odhad zníženie tlaku je zhruba 0,5 baru, čo znamená ďalšie zníženie nákladov na spotrebu energie o 3,5 %, teda 300 tis. Kč/rok. Obstarávacia cena nadradeného systému je zhruba 0,5 mil. Kč. Pokiaľ dôjde k realizácii navrhovaného riešenia, zníži sa tiež cena výroby 1 Nm3 na cca 0,35 Kč/Nm3.

 

Zaujíma vás ekonomika stlačeného vzduchu? Nechajte si spracovať analýzu aj vo vašej prevádzkeAnalýza nákladov výroby stlačeného vzduchu. Alebo navštívte náš seminár.