Nové číslo bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu 2/20

Rok 2020 je z pohľadu priemyslu veľmi turbulentný a predovšetkým je rokom plným neistôt. Práve vzhľadom na neistotu na trhoch plynúce z celosvetovej pandémie Covid-19 sa veľa firiem uchyľuje k znižovaniu nákladov a k zefektívneniu svojich prevádzok, a platí to aj o kompresorových staniciach.

Hlavnú tému nového bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu sme tak venovali alternatívnym spôsobom prevádzky kompresorovej stanice – operatívny lízing a outsourcing. Formy obstaranie a prevádzky technológie na výrobu stlačeného vzduchu, ktoré kladú dôraz na nízku energetickú náročnosť a zo svojej podstaty “služby" i dôraz na jej udržateľnosť po celú dobu prevádzky kompresorovej stanice. V tomto bulletine nájdete aj súhrnné výsledky analýz, ktoré sme v roku 2020 vykonali, článok o odstránenie statického náboja pomocou ofukovača trysiek, alebo príklad vybudovanie kontajnerové kompresorovej stanice formou prístavku s dôrazom na čo najnižšie náklady na výrobu stlačeného vzduchu.