Nové číslo bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu je na svete!

Hlavná téma prvého čísla roku 2019 sa venuje detailnej analýze únikov stlačeného vzduchu.

V bulletinu je predstavená problematika únikov a ich členenie. Ďalej sú popísané techniky ich vyhľadávanie a následná analýza. Nechýba ani príklady merania z praxe, ich vyhodnocovanie a následné odstraňovanie.

Aj v tomto čísle nájdete zaujímavé príklady z vykonaných analýz ekonomiky stlačeného vzduchu a novinky z prvého polroka tohto roka.