Kontaktujte nás cez WhatsApp
Seminář_Jak snížit náklady na stlačený vzduch

Seminár: Ako znížiť náklady na stlačený vzduch? 21. 3. 2023

21. marca 2023 sa uskutoční ďalší zo série seminárov zameriavajúci sa na problematiku optimalizácie výroby a spotreby stlačeného vzduchu s priamym vplyvom na úsporu finančných prostriedkov. Seminár prebehne na centrále v Pelhřimove v dopoludňajších hodinách.

Na seminár sa môžete prihlásiť pod nasledujúcim odkazom TU: Ekonomika výroby a spotreby stlačeného vzduchu

Videopozvánka na seminár

Budeme sa venovať:

– skutočným nákladom na výrobu 1 Nm³ stlačeného vzduchu;
– vplyvu tlaku na spotrebovanú energiu a vynaloženým nákladom;
– únikom vzduchu a ich eliminácii;
– rozvodom stlačeného vzduchu a správnemu návrhu pre efektívnu prevádzku;
– kontajnerovým kompresorovnám;
– a ďalším témam…