Ofukovacia dýza - príklad úspory pri ofukovanie

Ekonomika ofukovanie je pre mnoho firiem takmer tabu. Krokom vpred je nahrádzanie starších ofukov (mnohokrát vyrobených svojpomocne) modernými a úspornými alternatívami. Pre správne navrhnutie deflektory je potrebná dobre poznať, čo je potrebné ofukovať a akou intenzitou. Pre niektoré aplikácie je vhodné využitie nepretržitého laminárneho prúdenia, v zložitejších prípadoch je na vzostupe pulzný metóda ofukovanie.

Novo v našom sortimente nájdete ofukovacia dýzu DJPS o účinnej dĺžke, ktorá využíva laminárneho prúdenia. Ekonomickosť prevádzky tejto trysky závisí najmä na hrúbke štrbiny, ktorá môže činiť od 0,05 do 0,20 mm.

Príklad porovnaním účinných plôch:

  1.  Dýza DJPS (dĺžka: 25 mm, hrúbka: 0,05 mm) – S = l x t = 25 x 0,05 = 1,25 mm²
  2.  Kruhová tryska (priemer: 1,5 mm) – S = π x r2 = 3,14 x 0,752 = 1,76 mm²

Je teda pravdepodobné, že účinnou plochou kruhovej trysky pretečie pri rovnakom tlaku väčšie množstvo vzduchu.