Seminár: „Ekonomika stlačeného vzduchu“ na Strojárenskom veľtrhu 2021

Stlačený vzduch je jedna z najdrahších energií, ktorú využíva väčšina výrobných podnikov, a významne sa podieľa na celkových nákladoch.

V rámci konferencie Úspory v priemysle sa zameriame na problematiku optimalizácie výroby a spotreby stlačeného vzduchu s priamym vplyvom na úsporu finančných prostriedkov.

Konferencia Úspory v priemysle sa uskutoční 10. novembra 2021 v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Na celý program konferencie sa môžete pozrieť tu.

adresa: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
umiestnenie:: Hala P

náš seminár na tému “Stlačený vzduch" sa uskutoční v čase 14.30-16.00

Podrobnosti k semináru nájdete na stránke Ekonomika výroby a spotreby stlačeného vzduchu

Seminár: „Ekonomika stlačeného vzduchu“ na Strojárenskom veľtrhu 2021

Prihláste sa na tento seminár

Na konferencii je potrebné sa registrovať pod nasledujúcim odkazom. Registráciou taktiež získate možnosť bezplatnej návštevy veľtrhu.

Tematické okruhy:

skutočné náklady na výrobu 1 Nm3 stlačeného vzduchu
vplyv tlaku na spotrebovanú energiu a celkové náklady
úniky vzduchu v netesnostiach a ich eliminácia
rozvody stlačeného vzduchu – správny návrh pre efektívnu prevádzku
efektívne ofukovanie
diskusie