Seminár "Ekonomika výroby a spotreby stlačeného vzduchu" 12. 6. 19 | Kompresory PEMA