Stlačený vzduch v zábavnom priemysle | Kompresory PEMA

Stlačený vzduch v zábavnom priemysle

Viete, že so stlačeným vzduchom sa môžete stretnúť aj v zábavnom parku? Individuálne riešenie na mieru aj tak možno nazvať našu aktivitu v jednej firme zábavného priemyslu vyrábajúce atrakcie pre zábavné parky. Zadaním bolo navrhnúť a následne aj zrealizovať dodávku technológie pre výrobu bezolejového stlačeného vzduchu vrátane jeho rozvedenie po celej atrakciu.

Pomocou stlačeného vzduchu je zabezpečované vypínanie ochrany sedačiek a pneumatické brzdení celých lavíc.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o bezpečnostný prvok, všetko muselo byť precízne vypočítané a niekoľkokrát overené. Distribúcia stlačeného vzduchu je zaistená pomocou elektropneumatických prvkov FESTO. V súčasnej dobe je v prevádzke prvý prototyp tejto atrakcie.