Tlaková analýza poddimenzovaného rozvodu vzduchu

Pomocou tlakové analýzy sa nám podarilo v jednej nástrojárni odhaliť zásadné poddimenzovanie rozvodu stlačeného vzduchu. Namerali sme priemernú spotrebu stlačeného vzduchu 300 Nm3/h. Od kompresora o výkone 37 kW bol stlačený vzduch vedený k spotrebičom v plastovom polyfúzne zváranom potrubie o dimenzii DN25x2,5. Tlaková analýza následne ukázala, že medzi kompresorom a cieľovými spotrebičmi vzniká tlakový spád 3 bary. Aby nedochádzalo k výpadkom technológie, a súčasne bol u spotrebičov zaistený minimálny potrebný tlak vzduchu (6 bar), nastavila obsluha kompresora tlak na 9 barů.

Všeobecne je známe, že 1 bar v systéme navyše = 7 % ročných nákladov na výrobu stlačeného vzduchu.

Ročné náklady za elektrickú energiu spotrebovanú na výrobu stlačeného vzduchu predstavovali v tejto spoločnosti bezmála 300 000 Kč. Tlakovanie celého rozvode o 3 bary viac ako je potrebné sa negatívne prejaví najmä na spotrebe elektrickej energie. Potencionálny úspora za energiu vychádza bezmála na 65 000 Kč ročne (3 bary navyše = 21 % z ročných nákladov za energiu). Navrhli sme realizáciu nového rozvodu vzduchu z pozinkovaného potrubia DN42x1,5, ktorého obstarávacia cena bola 69 000 Kč. Návratnosť investície je kalkulovaná zhruba na 1 rok.

Máte záujem o vykonanie analýzy vo vašej prevádzke? Kontaktujte nás