Hotline 24h Servis: +420 603 118 047
Požičovňa: +421 911 075 265
sk sk
sk sk
Zpět na seznam

Vplyv kvality stlačeného vzduchu na stav rozvodov vzduchu

analýza nákladov 13. July 2018

Neupravený stlačený vzduch spôsobuje koróziu jednotlivých prvkov rozvodu, tlakovú stratu a znečistenie, korózii a zvýšené opotrebenie pneumatického náradia. V extrémnych prípadoch pri veľmi nízkych teplotách môže dôjsť aj k zamŕzaniu potrubia stlačeného vzduchu.

V technológii výroby vlhký vzduch môže spôsobovať zlepovanie obrábaného materiálu či poškodenie citlivých zariadení na spotrebičoch.

Firma z Jihlavská sa na nás obrátila s požiadavkou navrhnúť riešenia na zníženie počtu odstávok výroby vznikajúcich v súvislosti s tvorbou kondenzátu v rozvodoch. Pomocou analýzy kompresorov a rozvodové sústavy sme zistili, že objem kondenzátu je cca 12 litrov za pracovnú smenu. Navrhli sme umiestniť do sústavy kondenzačné sušičku vzduchu s výkonom, ktorý zodpovedal skutočnej spotrebe stlačeného vzduchu a objemu vznikajúceho kondenzátu. Po realizácii došlo okamžite k výraznému zníženiu nákladov na údržbu rozvodov stlačeného vzduchu a zároveň sa predĺžila životnosť a spoľahlivosť pripojeného náradia a strojov.

kvalita stlaceneho vzduchu

Aktuálny seminár

Jak na stlačený vzduch
Ekonomika výroby a spotreby stlačeného vzduchu a

Spoločnosť Kompresory PEMA, s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na seminár o ekonomike výroby a spotreby stlačeného vzduchu.

02. 03. 2019 Matějkova 2268, Pelhřimov