Analýzy nákladov

Nové číslo bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu 2/20

Hlavnú tému nového bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu sme venovali alternatívnym spôsobom prevádzky kompresorovej stanice – operatívny lízing a outsourcing.

Admin

Admin

Štatistika analýz nákladov stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je energia, ktorú je možné vyrábať vo veľkom rozpätí nákladov.
Pre jednoduché porovnanie nákladov na výrobu sa najčastejšie používa jednotka spotrebovanej energie na vyrobený Nm3 vzduchu, tedy kWh/m3 nebo J/litr. V tejto hodnote však mnohý laik nevidí zrozumiteľné číslo.

Admin

Admin

Nadradený systém Atlas Copco ES – skúsenosť z praxe

Vykonali sme meranie štyroch 90kW dvojpolohových kompresorov v jednej strojárskej firme.

Admin

Admin