Nové číslo bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu 2/20

Hlavnú tému nového bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu sme venovali alternatívnym spôsobom prevádzky kompresorovej stanice – operatívny lízing a outsourcing.

Admin

Admin

Problematika statickej elektriny v praxi

Statická elektrina je jav, ktorý prináša rôzne problémy vo výrobe. A to predovšetkým tam, kde dochádza k treniu, oddeľovanie, rezanie, presýpanie, alebo rolovanie materiálov.

Admin

Admin

Nové číslo bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu

Efektívne ofukovanie vo výrobnom procese má výrazný vplyv na ekonomiku spotreby stlačeného vzduchu.

Admin

Admin

Ofukovacia dýza – príklad úspory pri ofukovanie

Ekonomika ofukovanie je pre mnoho firiem takmer tabu. Krokom vpred je nahrádzanie starších ofukov (mnohokrát vyrobených svojpomocne) modernými a úspornými alternatívami.

Admin

Admin