Kontaktujte nás cez WhatsApp

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kompresory PEMA, s.r.o., IČ 26071363, DIČ CZ26071363 se sídlem Výpadová 1036/24, 153 00 Praha – Radotín (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Výpadová 1036/24, 153 00 Praha – Radotín
Email: info@kompresorypema.cz
Telefon: +420 565 322 131

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

– plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:

– vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

– podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

– zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

– zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 3. 2020

Soubory cookies

I. Obecné informace

Cookies jsou krátké textové soubory, které si internetové stránky ukládají na pevný disk počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Často jde o nastavení, které uživateli usnadní používání stránek. Některé funkce není možné bez cookies využívat. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná.

Soubory cookies tak pomáhají např.:

– ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;

– při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům.

Ukládáme následující druhy cookies:

– Nezbytné cookies, které jsou nepostradatelné pro zajištění základní funkčnosti stránek.

– Analytické cookies určené pro měření anonymních dat o chování uživatelů a sledování návštěvnosti pomocí Google Analytics za účelem lepšího přizpůsobení stránek pro uživatele.

– Funkční cookies, které umožňují vyšší komfort při prohlížení stránek.

– Marketingové cookies, jejichž cílem je umožnit zobrazení reklamy, která je pro daného návštěvníka relevantní a tedy i přínosná. 

– Výkonnostní cookies, které slouží ke zlepšení fungování webových stránek a jsou anonymně shromažďována společností Google.

– Ostatní cookies, což jsou další nekategorizované soubory cookies, které jsou analyzovány a dosud nebyly zařazeny do žádné kategorie.

II. Nastavení cookies

– Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, uživatel může již uložené soubory cookies ve svém internetovém prohlížeči vymazat .

– Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies v prohlížeči lze nalézt na stránkách poskytovatele konkrétního internetového prohlížeče.

– Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies. Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky kompresorypema.cz.

– Uživatel může svou volbu ohledně nastavení cookies kdykoliv změnit v [wt_cli_manage_consent]