Kontaktujte nás cez WhatsApp

PEMA GTS / GTX

Rotačné skrutkové kompresory s dvojstupňovou kompresiou

kompresory PEMA
22 až 200 kW
priamy pohon, dvojstupňová kompresia
dvojpolohová a plynulá regulácia otáčok motora
motory IE3 a IE4
príprava pre externé výmenníky tepla v základnej výbave

PEMA GTS / GTX

Rotačné skrutkové kompresory s dvojstupňovou kompresiou

kompresory PEMA
22 až 200 kW
priamy pohon, dvojstupňová kompresia
dvojpolohová a plynulá regulácia otáčok motora
motory IE3 a IE4
príprava pre externé výmenníky tepla v základnej výbave

Dvojstupňové kompresory už od 22 kW

Dvojstupňová kompresia

vysoká účinnosť
nízke vibrácie a hluk
vysoká spoľahlivosť, dlhá životnosť

Dvojstupňový skrutkový element môže dosahovať až o 15% vyššiu účinnosť oproti klasickému jednostupňovému skrutkovému elementu.

Dvojstupňová kompresia

V porovnaní s klasickým jednostupňovým skrutkovým kompresorom má dvojstupňový skrutkový kompresor tendenciu k dosiahnutiu izotermického deja a tým aj vysokej účinnosti.

Zjednodušene sa dá izotermický dej vysvetliť tak, že plyn o danej hmotnosti mení iba svoj tlak a objem, ale nenavyšuje sa jeho teplota. Výkon elektromotora je tak efektívnejšie využitý na stláčanie oproti generovaniu nežiaduceho odpadového tepla.

Základným princípom dvojstupňovej kompresie je ochladenie stlačeného vzduchu medzi prvým a druhým stupňom skrutkového elementu. To je dosiahnuté automatickým miešaním s ochladeným olejom pred vstupom do druhého stupňa.

Nižšie teploty majú vplyv nielen na účinnosť, ale zároveň na spoľahlivosť stroja – znižujú úroveň degradácie oleja a šetria dochladzovač a ostatné prvky úpravy vzduchu (sušičky, filtráciu). Nižšie otáčky elementu majú vplyv na jeho životnosť, životnosť jeho ložísk a ložísk hlavného motora.

Dvojstupňová kompresia

vysoká účinnosť
nízke vibrácie a hluk
vysoká spoľahlivosť, dlhá životnosť

Dvojstupňový skrutkový element môže dosahovať až o 15% vyššiu účinnosť oproti klasickému jednostupňovému skrutkovému elementu.

Dvojstupňová kompresia

V porovnaní s klasickým jednostupňovým skrutkovým kompresorom má dvojstupňový skrutkový kompresor tendenciu k dosiahnutiu izotermického deja a tým aj vysokej účinnosti.

Zjednodušene sa dá izotermický dej vysvetliť tak, že plyn o danej hmotnosti mení iba svoj tlak a objem, ale nenavyšuje sa jeho teplota. Výkon elektromotora je tak efektívnejšie využitý na stláčanie oproti generovaniu nežiaduceho odpadového tepla.

Základným princípom dvojstupňovej kompresie je ochladenie stlačeného vzduchu medzi prvým a druhým stupňom skrutkového elementu. To je dosiahnuté automatickým miešaním s ochladeným olejom pred vstupom do druhého stupňa.

Nižšie teploty majú vplyv nielen na účinnosť, ale zároveň na spoľahlivosť stroja – znižujú úroveň degradácie oleja a šetria dochladzovač a ostatné prvky úpravy vzduchu (sušičky, filtráciu). Nižšie otáčky elementu majú vplyv na jeho životnosť, životnosť jeho ložísk a ložísk hlavného motora.

Dvojstupňová kompresia

vysoká účinnosť
nízke vibrácie a hluk
vysoká spoľahlivosť, dlhá životnosť

Dvojstupňový skrutkový element môže dosahovať až o 15% vyššiu účinnosť oproti klasickému jednostupňovému skrutkovému elementu.

V porovnaní s klasickým jednostupňovým skrutkovým kompresorom má dvojstupňový skrutkový kompresor tendenciu k dosiahnutiu izotermického deja a tým aj vysokej účinnosti.

Dvojstupňová kompresia

Zjednodušene sa dá izotermický dej vysvetliť tak, že plyn o danej hmotnosti mení iba svoj tlak a objem, ale nenavyšuje sa jeho teplota. Výkon elektromotora je tak efektívnejšie využitý na stláčanie oproti generovaniu nežiaduceho odpadového tepla.

Základným princípom dvojstupňovej kompresie je ochladenie stlačeného vzduchu medzi prvým a druhým stupňom skrutkového elementu. To je dosiahnuté automatickým miešaním s ochladeným olejom pred vstupom do druhého stupňa.

Nižšie teploty majú vplyv nielen na účinnosť, ale zároveň na spoľahlivosť stroja – znižujú úroveň degradácie oleja a šetria dochladzovač a ostatné prvky úpravy vzduchu (sušičky, filtráciu). Nižšie otáčky elementu majú vplyv na jeho životnosť, životnosť jeho ložísk a ložísk hlavného motora.

HEAVY DUTY

konštrukcia dvojstupňových kompresorov

Ideme proti trendu!

Čo najmenšia konštrukcia kompresora prináša výhodu v úspore miesta, ale často spôsobuje problémy s chladením, zlú servisovateľnosť, neodolnú karosériu. Hovoríme NIE tomuto trendu.
Navrhovanie dielov pre obmedzenú životnosť sa stalo trendom nielen u kompresorov. Hovoríme NIE tomuto trendu.

Pri navrhovaní kompresora je kladený dôraz na kľúčové vlastnosti, ktoré vedú k vyššej spoľahlivosti a dlhej životnosti.

Odolná konštrukcia
Konštrukcia je prispôsobená opakovanej manipulácii bez toho, aby došlo k poškodeniu karosérie alebo narušeniu jej stability.
Servisovateľnosť
Všetky komponenty, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu, sú dobre prístupné a umožňujú bezproblémový servis a údržbu.
Dimenzia chladičov
Systém chladenia je prispôsobený tak, aby bol schopný fungovať aj v prevádzkach so zhoršenými prevádzkovými podmienkami.
Potrubie oproti hadicám
Nahradenie hadíc oceľovým potrubím znižuje riziko poškodenia a znižuje náklady v rámci pravidelnej údržby.
Dimenzia skrutkového elementu - nízke otáčky
Je vhodne navrhnutá tak, aby sa dosahovali požadované výkonnosti pri nízkych otáčkach, ktoré majú vplyv na životnosť ložísk elementu aj hlavného motora.
Ložiská motora
V rámci servisných intervalov je možné ložiská hlavného motora mazať, nie je tak znižovaná ich životnosť.

HEAVY DUTY

konštrukcia dvojstupňových kompresorov

Ideme proti trendu!

Čo najmenšia konštrukcia kompresora prináša výhodu v úspore miesta, ale často spôsobuje problémy s chladením, zlú servisovateľnosť, neodolnú karosériu. Hovoríme NIE tomuto trendu.
Navrhovanie dielov pre obmedzenú životnosť sa stalo trendom nielen u kompresorov. Hovoríme NIE tomuto trendu.

Pri navrhovaní kompresora je kladený dôraz na kľúčové vlastnosti, ktoré vedú k vyššej spoľahlivosti a dlhej životnosti.

Odolná konštrukcia
Konštrukcia je prispôsobená opakovanej manipulácii bez toho, aby došlo k poškodeniu karosérie alebo narušeniu jej stability.
Servisovateľnosť
Všetky komponenty, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu, sú dobre prístupné a umožňujú bezproblémový servis a údržbu.
Dimenzia chladičov
Systém chladenia je prispôsobený tak, aby bol schopný fungovať aj v prevádzkach so zhoršenými prevádzkovými podmienkami.
Potrubie oproti hadicám
Nahradenie hadíc oceľovým potrubím znižuje riziko poškodenia a znižuje náklady v rámci pravidelnej údržby.
Dimenzia skrutkového elementu - nízke otáčky
Je vhodne navrhnutá tak, aby sa dosahovali požadované výkonnosti pri nízkych otáčkach, ktoré majú vplyv na životnosť ložísk elementu aj hlavného motora.
Ložiská motora
V rámci servisných intervalov je možné ložiská hlavného motora mazať, nie je tak znižovaná ich životnosť.

HEAVY DUTY

Ideme proti trendu!

Čo najmenšia konštrukcia kompresora prináša výhodu v úspore miesta, ale často spôsobuje problémy s chladením, zlú servisovateľnosť, neodolnú karosériu. Hovoríme NIE tomuto trendu.
Navrhovanie dielov pre obmedzenú životnosť sa stalo trendom nielen u kompresorov. Hovoríme NIE tomuto trendu.
konštrukcia dvojstupňových kompresorov

Pri navrhovaní kompresora je kladený dôraz na kľúčové vlastnosti, ktoré vedú k vyššej spoľahlivosti a dlhej životnosti.

Odolná konštrukcia
Konštrukcia je prispôsobená opakovanej manipulácii bez toho, aby došlo k poškodeniu karosérie alebo narušeniu jej stability.
Servisovateľnosť
Všetky komponenty, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu, sú dobre prístupné a umožňujú bezproblémový servis a údržbu.
Dimenzia chladičov
Systém chladenia je prispôsobený tak, aby bol schopný fungovať aj v prevádzkach so zhoršenými prevádzkovými podmienkami.
Potrubie oproti hadicám
Nahradenie hadíc oceľovým potrubím znižuje riziko poškodenia a znižuje náklady v rámci pravidelnej údržby.
Dimenzia skrutkového elementu - nízke otáčky
Je vhodne navrhnutá tak, aby sa dosahovali požadované výkonnosti pri nízkych otáčkach, ktoré majú vplyv na životnosť ložísk elementu aj hlavného motora.
Ložiská motora
V rámci servisných intervalov je možné ložiská hlavného motora mazať, nie je tak znižovaná ich životnosť.
dvojstupňové kompresory PEMA rad GTS

Rad GTS

priamy pohon
motor IE3
fixné otáčky – dvojpolohová regulácia

Rad GTS

přímý pohon
motor IE3
fixné otáčky – dvojpolohová regulácia
dvojstupňové kompresory PEMA rad GTS

Rad GTX

Možná úspora až 35 % oproti dvojpolohovým kompresorom.

priamy pohon
motor IE4 s permanentnými magnetmi
plynulá regulácia otáčok

Kompresory vybavené frekvenčným meničom, so schopnosťou regulovať výkonnosť podľa spotreby stlačeného vzduchu. Veľmi efektívna a úsporná regulácia kompresora – možná úspora energie až 35 % oproti dvojpolohovej regulácii.

dvojstupňové kompresory PEMA rad GTX

Rad GTX

priamy pohon
motor IE4 s permanentnými magnetmi
plynulá regulácia otáčok

Kompresory vybavené frekvenčným meničom, so schopnosťou regulovať výkonnosť podľa spotreby stlačeného vzduchu. Veľmi efektívna a úsporná regulácia kompresora – možná úspora energie až 35 % oproti dvojpolohovej regulácii.

dvojstupňové kompresory PEMA rad GTX

Možná úspora až 35 % oproti dvojpolohovým kompresorom.

Rad GTX

priamy pohon
motor IE4 s permanentnými magnetmi
plynulá regulácia otáčok

Možná úspora až 35 % oproti dvojpolohovým kompresorom.

Kompresory vybavené frekvenčným meničom, so schopnosťou regulovať výkonnosť podľa spotreby stlačeného vzduchu. Veľmi efektívna a úsporná regulácia kompresora – možná úspora energie až 35 % oproti dvojpolohovej regulácii.

dvojstupňové kompresory PEMA rad GTX
inteligentná riadiaca jednotka
Využitie odpadového tepla
Všetky kompresory majú prípravu na zapojenie externého výmenníka v základnej výbave. Každý kompresor z radu GTS/GTX možno objednať aj so vstavaným výmenníkom tepla.
Inteligentná riadiaca jednotka
Dotyková riadiaca jednotka podporuje nastavenie týždenného rozvrhu a komunikáciu cez RS 485 (Modbus RTU).
inteligentná riadiaca jednotka
Využitie odpadového tepla
Všetky kompresory majú prípravu na zapojenie externého výmenníka v základnej výbave. Každý kompresor z radu GTS/GTX možno objednať aj so vstavaným výmenníkom tepla.
Inteligentná riadiaca jednotka
Dotyková riadiaca jednotka podporuje nastavenie týždenného rozvrhu a komunikáciu cez RS 485 (Modbus RTU).
Využitie odpadového tepla
Všetky kompresory majú prípravu na zapojenie externého výmenníka v základnej výbave. Každý kompresor z radu GTS/GTX možno objednať aj so vstavaným výmenníkom tepla.
Inteligentná riadiaca jednotka
Dotyková riadiaca jednotka podporuje nastavenie týždenného rozvrhu a komunikáciu cez RS 485 (Modbus RTU).
inteligentná riadiaca jednotka

Výrobný závod Shanghai/Nantong

Český engineering, energeticky efektívna dvojstupňová kompresia a výroba v čínskej Šanghaji sú predpokladom pre kompresory dosahujúce vysokú účinnosť a tým tak nízkych prevádzkových nákladov a zároveň nízkych nákladov na obstaranie a údržbu. Pri navrhovaní strojov je dbaný maximálny dôraz na dlhú životnosť, spoľahlivosť a prevádzku aj v náročnejších prevádzkových podmienkach.

Výrobný závod Shanghai/Nantong

Český engineering, energeticky efektívna dvojstupňová kompresia a výroba v čínskej Šanghaji sú predpokladom pre kompresory dosahujúce vysokú účinnosť a tým tak nízkych prevádzkových nákladov a zároveň nízkych nákladov na obstaranie a údržbu. Pri navrhovaní strojov je dbaný maximálny dôraz na dlhú životnosť, spoľahlivosť a prevádzku aj v náročnejších prevádzkových podmienkach.

Nasadenie kompresorov po celom svete:

Použité komponenty

Technické údaje

Rad GTS 22-55 kW

ModelGTS 22GTS 30GTS 37GTS 45GTS 55
Typ prevodupriamypriamypriamypriamypriamy
Pracovný tlakbar7/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/13
Výkonnosť 7 bar verzem3/min4,15,86,99,0811,9
Výkonnosť 8 bar verzem3/min3,855,76,88,911,8
Výkonnosť 10 bar verzem3/min3,44,055,87,029,6
Výkonnosť 13 bar verzem3/min2,53,75,36,76,76
Typ motoraasynchrónnyasynchrónnyasynchrónnyasynchrónnyasynchrónny
Typ chladeniavzduchomvzduchomvzduchomvzduchomvzduchom
NapätieV400400400400400
Prúd pri plnej záťaži 400 VA48,165,282,8100,2121,8
FrekvenciaHz5050505050
Výkon motorakW2230374555
Max. príkon hlavného motorakW27,537,546,256,268,8
Max. príkon ventilátorakW0,751,11,12,22,2
Stupeň krytiaIPIP54IP54IP54IP54IP54
IstenieA80100160160225
Prierez el. kabelumm23×163×163×253×353×50
Dĺžkamm14501700170021762176
Šírkamm9001100110013261326
Výškamm13001500150017001700
Hmotnosťkg7501050108016801730
Pripojenie vzduchuG 1¼"G 1½"G 1½"G 2"G 2"
Objem olejovej náplnel2530305050
Rozsah teploty okolia°C5-455-455-455-455-45

Rad GTS 75-200 kW

ModelGTS 75GTS 90
GTS 110GTS 132
GTS 160
GTS 200
Typ prevodupriamypriamypriamypriamypriamypriamy
Pracovný tlakbar7/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/13
Výkonnosť 7 bar verzem3/min15,819,121,72832,539,8
Výkonnosť 8 bar verzem3/min14,817,720,826,332,239,5
Výkonnosť 10 bar verzem3/min11,615,218,921,330,835,7
Výkonnosť 13 bar verzem3/min11,214,317,120,124,630,4
Typ motoraasynchrónnyasynchrónnyasynchrónnyasynchrónnyasynchrónnyasynchrónny
Typ chladeniavzduchomvzduchomvzduchomvzduchomvzduchomvzduchom
NapätieV400400400400400400
Prúd pri plnej záťaži 400 VA161,8193,8236,5283,1342427,1
FrekvenciaHz505050505050
Výkon motorakW7590110132160200
Max. príkon hlavného motorakW93,8112,5137,5165200250
Max. príkon ventilátorakW2,544,24,44,47,5
Stupeň krytiaIPIP54IP54IP54IP54IP54IP54
IstenieA250300400400500630
Prierez el. kabelumm23×703×953×1203×1503×1852x(3×120)
Dĺžkamm230027702770277037503900
Šírkamm135415201520195020002280
Výškamm190019501950220022002500
Hmotnosťkg230029003000400050006400
Pripojenie vzduchuG 2"G 2.5"G 2.5"DN100DN125DN125
Objem olejovej náplnel558088105160180
Rozsah teploty okolia°C5-455-455-455-455-455-45

Technické údaje

Rad GTS 22-55 kW

ModelGTS 22GTS 30GTS 37GTS 45GTS 55
Typ prevodupriamypriamypriamypriamypriamy
Pracovný tlakbar7/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/13
Výkonnosť při 7 barm3/min4,15,86,99,0811,9
Výkonnosť při 8 barm3/min3,855,76,88,911,8
Výkonnosť při 10 barm3/min3,44,055,87,029,6
Výkonnosť při 13 barm3/min2,53,75,36,76,76
Typ motoraasynchrónnyasynchrónnyasynchrónnyasynchrónnyasynchrónny
Typ chladeniavzduchomvzduchomvzduchomvzduchomvzduchom
NapätieV400400400400400
Prúd pri plnej záťaži 400 VA48,165,282,8100,2121,8
FrekvenciaHz5050505050
Výkon motorakW2230374555
Max. príkon hlavného motorakW27,537,546,256,268,8
Max. príkon ventilátorakW0,751,11,12,22,2
Stupeň krytiaIPIP54IP54IP54IP54IP54
IstenieA80100160160225
Prierez el. kabelumm23×163×163×253×353×50
Dĺžkamm14501700170021762176
Šírkamm9001100110013261326
Výškamm13001500150017001700
Hmotnosťkg7501050108016801730
Pripojenie vzduchuG 1¼"G 1½"G 1½"G 2"G 2"
Objem olejovej náplneL2530305050
Rozsah teploty okolia°C5-455-455-455-455-45

Rad GTS 75-200 kW

ModelGTS 75GTS 90
GTS 110GTS 132
GTS 160
GTS 200
Typ prevodupriamypriamypriamypriamypriamypriamy
Pracovný tlakbar7/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/13
Výkonnosť při 7 barm3/min15,819,121,72832,539,8
Výkonnosť při 8 barm3/min14,817,720,826,332,239,5
Výkonnosť při 10 barm3/min11,615,218,921,330,835,7
Výkonnosť při 13 barm3/min11,214,317,120,124,630,4
Typ motoraasynchrónnyasynchrónnyasynchrónnyasynchrónnyasynchrónnyasynchrónny
Typ chladeniavzduchomvzduchomvzduchomvzduchomvzduchomvzduchom
NapätieV400400400400400400
Prúd pri plnej záťaži 400 VA161,8193,8236,5283,1342427,1
FrekvenciaHz505050505050
Výkon motorakW7590110132160200
Max. príkon hlavného motorakW93,8112,5137,5165200250
Max. príkon ventilátorakW2,544,24,44,47,5
Stupeň krytiaIPIP54IP54IP54IP54IP54IP54
IstenieA250300400400500630
Prierez el. kabelumm23×703×953×1203×1503×1852x(3×120)
Dĺžkamm230027702770277037503900
Šírkamm135415201520195020002280
Výškamm190019501950220022002500
Hmotnosťkg230029003000400050006400
Pripojenie vzduchuG 2"G 2.5"G 2.5"DN100DN125DN125
Objem olejovej náplneL558088105160180
Rozsah teploty okolia°C5-455-455-455-455-455-45

Rad GTX 22-55 kW

ModelGTX 22GTX 30GTX 37GTX 45GTX 55
Typ prevodupriamypriamypriamypriamypriamy
Pracovný tlakbar7/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/13
Výkonnosť 7 bar verzem3/min4,25,957,059,212,1
Výkonnosť 8 bar verzem3/min3,915,86,92912
Výkonnosť 10 bar verzem3/min3,44,15,867,19,8
Výkonnosť 13 bar verzem3/min2,553,85,46,86,9
Typ motorasynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmi
Typ chladeniavzduchomvzduchomvzduchomvzduchomvzduchom
NapätieV400400400400400
Prúd pri plnej záťaži 400 VA4865,183,2101122,2
FrekvenciaHz5050505050
Rozsah regulácieHz40-10040-10040-10040-10040-100
Výkon motorakW2230374555
Max. príkon hlavného motorakW27,537,546,256,268,8
Max. príkon ventilátorakW0,751,11,12,22,2
Stupeň krytiaIPIP55IP55IP55IP55IP55
IstenieA80100160160225
Prierez el. kabelumm23×163×163×253×353×50
Dĺžkamm14501700170021762176
Šírkamm9001100110013261326
Výškamm13001500150017001700
Hmotnosťkg7301030105016401690
Pripojenie vzduchuG 1¼"G 1½"G 1½"G 2"G 2"
Objem olejovej náplnel2530305050
Rozsah teploty okolia°C5-455-455-455-455-45

Rad GTX 75-200 kW

ModelGTX 75GTX 90
GTX 110GTX 132
GTX 160
GTX 200
Typ prevodupriamypriamypriamypriamypriamypriamy
Pracovný tlakbar7/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/13
Výkonnosť 7 bar verzem3/min1619,222,128,433,140,5
Výkonnosť 8 bar verzem3/min14,718,121,126,532,540
Výkonnosť 10 bar verzem3/min11,815,519,121,731,236,2
Výkonnosť 13 bar verzem3/min11,4514,817,420,324,831
Typ motorasynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmi
Typ chladeniavzduchomvzduchomvzduchomvzduchomvzduchomvzduchom
NapätieV400400400400400400
Prúd pri plnej záťaži 400 VA166,5200231,4289352,3455
FrekvenciaHz505050505050
Rozsah regulácieHz40-10040-10040-10040-10040-10040-100
Výkon motorakW7590110132160200
Max. príkon hlavného motorakW93,8112,5137,5165200250
Max. príkon ventilátorakW2,544,24,44,47,5
Stupeň krytiaIPIP55IP55IP55IP55IP55IP55
IstenieA250300400400500630
Prierez el. kabelumm23×703×953×1203×1503×1852x(3×120)
Dĺžkamm230027702770277037503900
Šírkamm135415201520195020002280
Výškamm190019501950220022002500
Hmotnosťkg226028502950390049006250
Pripojenie vzduchuG 2"G 2.5"G 2.5"DN100DN125DN125
Objem olejovej náplnel558088105160180
Rozsah teploty okolia°C5-455-455-455-455-455-45

Rad GTX 22-55 kW

ModelGTX 22GTX 30GTX 37GTX 45GTX 55
Typ prevodupriamypriamypriamypriamypriamy
Pracovný tlakbar7/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/13
Výkonnosť 7 bar verzem3/min4,25,957,059,212,1
Výkonnosť 8 bar verzem3/min3,915,86,92912
Výkonnosť 10 bar verzem3/min3,44,15,867,19,8
Výkonnosť 13 bar verzem3/min2,553,85,46,86,9
Typ motorasynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmi
Typ chladeniavzduchomvzduchomvzduchomvzduchomvzduchom
NapätieV400400400400400
Prúd pri plnej záťaži 400 VA4865,183,2101122,2
FrekvenciaHz5050505050
Rozsah regulácieHz40-10040-10040-10040-10040-100
Výkon motorakW2230374555
Max. príkon hlavného motorakW27,537,546,256,268,8
Max. príkon ventilátorakW0,751,11,12,22,2
Stupeň krytiaIPIP55IP55IP55IP55IP55
IstenieA80100160160225
Prierez el. kabelumm23×163×163×253×353×50
Dĺžkamm14501700170021762176
Šírkamm9001100110013261326
Výškamm13001500150017001700
Hmotnosťkg7301030105016401690
Pripojenie vzduchuG 1¼"G 1½"G 1½"G 2"G 2"
Objem olejovej náplnel2530305050
Rozsah teploty okolia°C5-455-455-455-455-45

Rad GTX 75-200 kW

ModelGTX 75GTX 90
GTX 110GTX 132
GTX 160
GTX 200
Typ prevodupriamypriamypriamypriamypriamypriamy
Pracovný tlakbar7/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/137/8/10/13
Výkonnosť 7 bar verzem3/min1619,222,128,433,140,5
Výkonnosť 8 bar verzem3/min14,718,121,126,532,540
Výkonnosť 10 bar verzem3/min11,815,519,121,731,236,2
Výkonnosť 13 bar verzem3/min11,4514,817,420,324,831
Typ motorasynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmisynchrónny motor s permanent. magnetmi
Typ chladeniavzduchomvzduchomvzduchomvzduchomvzduchomvzduchom
NapätieV400400400400400400
Prúd pri plnej záťaži 400 VA166,5200231,4289352,3455
FrekvenciaHz505050505050
Rozsah regulácieHz40-10040-10040-10040-10040-10040-100
Výkon motorakW7590110132160200
Max. príkon hlavného motorakW93,8112,5137,5165200250
Max. príkon ventilátorakW2,544,24,44,47,5
Stupeň krytiaIPIP55IP55IP55IP55IP55IP55
IstenieA250300400400500630
Prierez el. kabelumm23×703×953×1203×1503×1852x(3×120)
Dĺžkamm230027702770277037503900
Šírkamm135415201520195020002280
Výškamm190019501950220022002500
Hmotnosťkg226028502950390049006250
Pripojenie vzduchuG 2"G 2.5"G 2.5"DN100DN125DN125
Objem olejovej náplnel558088105160180
Rozsah teploty okolia°C5-455-455-455-455-455-45

Referencie

Nezáväzný dopyt

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
eyJpZCI6IjIzIiwibGFiZWwiOiJTS19Gb3JtIG5hIHN0cmFua2FjaCB0ZWxcL2VtYWlsIiwiYWN0aXZlIjoiMSIsIm9yaWdpbmFsX2lkIjoiMSIsInVuaXF1ZV9pZCI6IndlZmoyIiwicGFyYW1zIjp7ImVuYWJsZUZvck1lbWJlcnNoaXAiOiIwIiwidHBsIjp7IndpZHRoIjoiIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiI2ZmZmZmZiIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiI2NmMDAyYSIsImJnX3R5cGVfMyI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiIzMzMzMzMyIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiVmFcdTAxNjFlIHpwclx1MDBlMXZhIGJ5bGEgXHUwMGZhc3BcdTAxMWJcdTAxNjFuXHUwMTFiIG9kZXNsXHUwMGUxbmEuIERcdTAxMWJrdWplbWUuIiwiZm9ybV9zZW50X21zZ19jb2xvciI6IiNjZjAwMmEiLCJoaWRlX29uX3N1Ym1pdCI6IjEiLCJyZWRpcmVjdF9vbl9zdWJtaXQiOiIiLCJlbWFpbF9mb3JtX2RhdGFfYXNfdGJsIjoiMSIsInRlc3RfZW1haWwiOiJwb3B0YXZrYUBrb21wcmVzb3J5cGVtYS5jeiIsInNhdmVfY29udGFjdHMiOiIxIiwiZXhwX2RlbGltIjoiOyIsImZiX2NvbnZlcnRfYmFzZSI6IiIsImZpZWxkX3dyYXBwZXIiOiI8ZGl2IFtmaWVsZF9zaGVsbF9jbGFzc2VzXSBbZmllbGRfc2hlbGxfc3R5bGVzXT5bZmllbGRdPFwvZGl2PiJ9LCJmaWVsZHMiOlt7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNCIsIm5hbWUiOiJmaXJzdF9uYW1lIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IlZhXHUwMTYxZSBtZW5vIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiYm9yZGVyOiBub25lOyIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjQiLCJuYW1lIjoiZW1haWwiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiRS1tYWlsIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoiZW1haWwiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6ImJvcmRlcjogbm9uZTsiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjQiLCJuYW1lIjoibW9iaWxlIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IlRlbGVmXHUwMGYzbiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIwIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6ImJvcmRlcjogbm9uZTsiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiZCsiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoia29udGFrdCIsImxhYmVsIjoiQ2hjZW0gYnlcdTAxNjUga29udGFrdG92YW5cdTAwZmQ6IiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoicmFkaW9idXR0b25zIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMCIsImxhYmVsX2RlbGltIjoiIiwiZGlzcGxheSI6InJvdyIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IjJ4IiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIiwib3B0aW9ucyI6W3sibmFtZSI6InRlbCIsImxhYmVsIjoidGVsZWZvbmlja3kifSx7Im5hbWUiOiJtYWlsIiwibGFiZWwiOiJlLW1haWxvbSJ9XX0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6Im1lc3NhZ2UiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiU3ByXHUwMGUxdmEiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0YXJlYSIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiYm9yZGVyOiBub25lOyIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwidmFsdWUiOiJPZG9zbGFuXHUwMGVkbSBmb3JtdWxcdTAwZTFyYSBzXHUwMGZhaGxhc1x1MDBlZHRlIHNvIHNwcmFjb3Zhblx1MDBlZG0gb3NvYm5cdTAwZmRjaCBcdTAwZmFkYWpvdi4iLCJodG1sIjoiaHRtbGRlbGltIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI0IiwidmFsdWUiOiIiLCJodG1sIjoiaHRtbGRlbGltIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI0IiwibmFtZSI6InNlbmQiLCJsYWJlbCI6Ik9ET1NMQVx1MDE2NCIsImh0bWwiOiJzdWJtaXQiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNCIsInZhbHVlIjoiIiwiaHRtbCI6Imh0bWxkZWxpbSIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAifV0sIm9wdHNfYXR0cnMiOnsiYmdfbnVtYmVyIjoiNCJ9fSwiaW1nX3ByZXZpZXciOiJiYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld3MiOiI2MTUiLCJ1bmlxdWVfdmlld3MiOiI1MTgiLCJhY3Rpb25zIjoiMCIsInNvcnRfb3JkZXIiOiIxIiwiaXNfcHJvIjoiMCIsImFiX2lkIjoiMCIsImRhdGVfY3JlYXRlZCI6IjIwMjMtMDgtMDcgMTk6NTM6MTYiLCJpbWdfcHJldmlld191cmwiOiJodHRwczpcL1wva29tcHJlc29yeXBlbWEuY3pcL3dwLWNvbnRlbnRcL3BsdWdpbnNcL2NvbnRhY3QtZm9ybS1ieS1zdXBzeXN0aWNcL2Fzc2V0c1wvZm9ybXNcL2ltZ1wvcHJldmlld1wvYmFzZS1jb250YWN0LmpwZyIsInZpZXdfaWQiOiIyM18yMTU2MjMiLCJ2aWV3X2h0bWxfaWQiOiJjc3BGb3JtU2hlbGxfMjNfMjE1NjIzIiwiY29ubmVjdF9oYXNoIjoiNDFmYmY3ODI5OWQwNGY3ZTYxZmEwY2RkYTMyZjk5NGIifQ==

Seminár

Ekonomika výroby
a spotreby stlačeného vzduchu

Zaujíma vás, ako znížiť náklady na stlačený vzduch?

Pozývame vás na odborný seminár zameraný na ekonomiku výroby a spotreby stlačeného vzduchu.

29. 5. 2024
Kompresory PEMA - Matějkova 2268, Pelhřimov