Hotline 24h Servis: +420 603 118 047
Požičovňa: +421 911 075 265
sk sk
sk sk

Operatívny lízing kompresorovej techniky

Nákup technológie bez investície – nemusíte viazať vlastné peniaze v dlhodobom majetku.

Daňový náklad bez odpisovania – mesačné splátky za operatívny lízing sú plne oprávneným nákladom.

Viete, koľko platíte – platíte iba jednu mesačnú splátku. Vaše výdavky budú len také, aké ste si naplánovali.

  • Obstaranie bez investície
  • Daňové zvýhodnenie
  • Bez starostí

Operatívny lízing a jeho výhody

Operatívny lízing – prenájom kompresora alebo kompresorovej stanice na časovo obmedzenú dobu, zvyčajne na 3 až 5 rokov.

1. Obstaranie kompresora alebo kompresorovej stanice bez investícií

Hradíte iba mesačné splátky. Ušetrené prostriedky môžete využiť na rozvoj svojho hlavného podnikania.

2. Odpadá nutnosť akontácie

Neplatíte jednorazovú splátku vopred (tzv. Akontáciu).

3. Stabilné náklady na strojový park

Splátky sú garantované po celej zmluvné obdobie nájmu. Máte tak náklady strojového parku pod svojou kontrolou.

4. Účtovné výhody

Splátka je nákladovou položkou, je plne daňovo odpočítateľná. Stroj nie je uvedený v súvahe nájomcu, stroj odpisuje prenajímateľ.

5. Flexibilné zvolenie dĺžky nájmu

Dĺžku prenájmu si stanovíte na základe vašich potrieb a požiadaviek. Všetko si môžete zaobstarať len na dobu, po ktorú vec využijete.

6. Rýchle schválenie leasingovej zmluvy

Schvaľovanie operatívneho lízingu prebieha v priebehu niekoľkých dní.

7. Jednoduchosť

Predmet lízingu len pohodlne užívate. Na konci zmluvného obdobia máte možnosť zmluvu predĺžiť, stroj odkúpiť alebo vrátiť. Odpadá Vám starosť s predajom použitého stroja.

8. Servis

Po celú dĺžku nájmu sa Vám naša firma bude starať o servis. V prípade Vášho záujmu môžu byť poplatky za servis a údržbu započítané do splátok.

9. Poistenie

Stroje sú poistené proti škodám spôsobených haváriami, živlami, odcudzením a vandalizmom. Ďalej stroje majú strojné poistenie, ktoré kryje väčšinu prevádzkových porúch stroja. Poistenie je súčasťou splátok.

Súvisiace články:

Ing. Petr Hosnedl

Obchodný riaditeľ

Máte záujem o dlhodobý prenájom? Kontaktujte nás.

Produkty

Požičovňa

Servis

Analýza

Aktuálny seminár

Jak na stlačený vzduch
Ekonomika výroby a spotreby stlačeného vzduchu a

Spoločnosť Kompresory PEMA, s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na seminár o ekonomike výroby a spotreby stlačeného vzduchu.

02. 03. 2019 Matějkova 2268, Pelhřimov