Hotline 24h Servis: +420 603 118 047
Požičovňa: +421 911 075 265
sk sk
sk sk

Rozvody stlačeného vzduchu

Potrebujete vybudovať nové rozvody, rozšíriť existujúce alebo vypracovať projekt? Navrhneme a dodáme Vám rozvody v optimálnej variante pre dlhodobo ekonomickú prevádzku.

 • Projektovanie
 • Montáž
 • Revízia

Pomocou merania a tlakových analýz sa nám v mnohých podnikoch darí odhaliť, že veľakrát nehospodárny prevádzku výroby stlačeného vzduchu závisí od stavu rozvodov. (Napr. Poddimenzované potrubie – strata tlaku v dôsledku nárastu spotreby, nedostatočná zásoba vzduchu, rozvody plné hrdze, atď …) Rozvody zvyčajne slúži po mnoho rokov. Nevhodným návrhom môžete dlhodobo prichádzať o veľa financií práve z dôvodu strát v rozvodoch.

Riziká zastaraných a nevhodne navrhnutých rozvodov

Rozvody stlačeného vzduchuúniky

predstavujú veľké energetické straty, vo väčších podnikoch môžu dosahovať rádovo státisícov.

Kvalita stlačeného vzduchu

Nedostačujúce dimenzie

Strata tlaku

Nedostatočná zásoba vzduhchu

Naše riešenie
Kompresorovna v kontejneru

Zistíme požiadavky zákazníka, prípadne odhalíme existujúce nedostatky. Spravidla sa jedná o vhodnú voľbu materiálu, výpočet správnej dimenzie potrubia a ostatných atribútov potrebných k správnemu fungovaniu celého systému, u starých rozvodov vykonáme meranie strát.

Zameriame a ideálny stav je, ak dostaneme k dispozícii technický výkres s pôdorysom objektu budúcej realizácie.

Zhodnotíme a na základe zistených skutočností Vám predložíme kompletný návrh riešenia vrátane cenovej ponuky. Súčasťou riešenia obvykle býva schematický nákres alebo reálne zanesenie rozvodov do pôdorysu objektu.

Zrealizujeme montáž rozvodov stlačeného vzduchu, ktorú vykonávajú kvalifikovaní technici. Pri uvedení do prevádzky je súčasťou odovzdania preberací protokol, certifikát deklarujúci použitia materiálu pre stlačený vzduch, protokol o tlakovej skúške rozvode, prípadná revízia.

Záruka na novo vybudované rozvody sa obvykle poskytuje v lehote 24 mesiacov.

Trvalé měřeníúprava stlačeného vzduchu

Osvedčené materiály potrubia

 okipex

PP-RCT zvárané plastové rozvody (plastové rozvody, prierez ○)

 • nižšie obstarávacie náklady
 • väcší vnútorný priemer oproti klasickej PPR na vodu
 • certifikácia pre stlačený vzduch
 • kompatibilita s klasickým PPR potrubím
 img_sicominiline-1

Alunet & SicoAir system (hliníkové rozvody, prierez ○)

 • stavebnicový systém
 • rýchla montáž
 • Navŕtavanie spojky
 • nízky tlakový spád
 teseo

TESE aluminium pipework (hliníkové rozvody, prierez □)

 • stavebnicový systém
 • navrtávaní spojky
 • spôsob riešenia kotvenia
 • nízky tlakový spád
 • tuhé-samonosné potrubie
 • odolné kovové fitingy
 teseo

System lisovaných tvarovek NumePress (průřez )

Materiál potrubia: uhlíková pozinkovaná oceľ, meď, nerezovej ocele – AISI 304 a 316

 • rychla montáž
 • odolnost materiálu
 • možnosť využitia pre alkalické prostredie
 • tuhé-samonosné potrubie
 • nízky tlakový spád

Súvisiace články:

Bc. Pavel Adam

Obchodně technický zástupce - Rozvody stlačeného vzduchu

Máte záujem o projekt alebo kompletné zhotovenie rozvodov stlačeného vzduchu?

Produkty

Požičovňa

Servis

Analýza

Aktuálny seminár

Jak na stlačený vzduch
Ekonomika výroby a spotreby stlačeného vzduchu a

Spoločnosť Kompresory PEMA, s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na seminár o ekonomike výroby a spotreby stlačeného vzduchu.

02. 03. 2019 Matějkova 2268, Pelhřimov