Nový termín seminára 21. 3. 2023

21. marca 2023 sa uskutoční ďalší zo série seminárov zameriavajúci sa na problematiku optimalizácie výroby a spotreby stlačeného vzduchu s priamym vplyvom na úsporu finančných prostriedkov.

Admin

Admin

Bulletin Ekonomika stlačeného vzduchu 2021

Hlavná téma bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu 2021 je venovaná kontajnerovým kompresorovým staniciam. Čím ďalej viac výrobných podnikov sa o kontajnerové riešenie zaujíma, a to nielen z pohľadu úspory miesta, ale napríklad aj vzhľadom na modularitu riešenia.

Admin

Admin

Nové číslo bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu 2/20

Hlavnú tému nového bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu sme venovali alternatívnym spôsobom prevádzky kompresorovej stanice – operatívny lízing a outsourcing.

Admin

Admin

Štatistika analýz nákladov stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je energia, ktorú je možné vyrábať vo veľkom rozpätí nákladov.
Pre jednoduché porovnanie nákladov na výrobu sa najčastejšie používa jednotka spotrebovanej energie na vyrobený Nm3 vzduchu, tedy kWh/m3 nebo J/litr. V tejto hodnote však mnohý laik nevidí zrozumiteľné číslo.

Admin

Admin

Tlaková analýza poddimenzovaného rozvodu vzduchu

Pomocou tlakovej analýzy sa nám podarilo v jednej nástrojárni odhaliť zásadné poddimenzovaniu rozvodu stlačeného vzduchu.

Admin

Admin

Ofukovacia dýza – príklad úspory pri ofukovanie

Ekonomika ofukovanie je pre mnoho firiem takmer tabu. Krokom vpred je nahrádzanie starších ofukov (mnohokrát vyrobených svojpomocne) modernými a úspornými alternatívami.

Admin

Admin

Nadradený systém Atlas Copco ES – skúsenosť z praxe

Vykonali sme meranie štyroch 90kW dvojpolohových kompresorov v jednej strojárskej firme.

Admin

Admin